Laskurahoitus yrittäjän apuna

Laskurahoitus tarkoittaa sitä, että voit myydä tekemäsi laskun ja saada laskuun sitoutuneet rahat heti tilille. Normaalisti joutuisit odottamaan laskun eräpäivään saakka asiakkaan suoritusta. Tämä voi helpottaa sinua esimerkiksi kassavirrallisesti. Otetaanpa esimerkki. Tililläsi on 100 euroa ja päivä on 1.1 Lähetät asiakaalle 2000 euron laskun, jonka eräpäivä on 15.1 Sinulla on pöydälläsi maksettavana lasku, joka erääntyy…

Lue kirjoitus →

Yrittäjäeläke

Tämä artikkeli selvittää mikä yrittäjäeläke oikein on. Työntekijöiden eläkejärjestelmä on hyvin yksinkertaisesti hallittava, sillä työnantajat vastaavat eläkemaksuista. Yrittäjän tilanne on toinen, koska usein hänellä ei ole lainkaan työnantajaa. Käydään läpi kuinka yrittäjäeläke toimii. Yrittäjäeläke Jokaisen suomalaisen yrittäjän tulee itse vastata omasta eläkkeestään. Yrittäjien eläke määräytyy yrittäjän eläkelain mukaisesti. Se toimii vakuutuksena, mikä kattaa eri elämäntilanteet,…

Lue kirjoitus →

Yrittäjän työttömyysvakuutus

Tässä kirjoituksessa esittelemme kattavan tietopaketin ja kerromme mikä yrittäjän työttömyysvakuutus on, mitä se tarjoaa ja kuinka paljon se maksaa. Yrittäjän työttömyysvakuutus Yrittäjän työttömyysvakuutuksen saa, kun liittyy yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Pelkän toimialaliiton jäsenyys ei takaa yrittäjille työttömyysturvaa. Liittymisen yrittäjä voi tehdä heti yrityksen perustamisen jälkeen tai milloin yrittäjänä ollessaan. Tietyt ehdot täytyy täyttää ennen kuin on…

Lue kirjoitus →

Yrittäjän työttömyyskassamaksu

Tässä kirjoitukseksessa tarkastellaan yrittäjän työttömyykassamaksua. Selvitämme kuinka paljon se on tänä vuonna ja millä perusteella se määräytyy. Tutustumme myös maksuaikoihin. Yrittäjän työttömyyskassamaksu Yrittäjän työttömyyskassalla on jäsenmaksu, mikä on vaihtelee 0,6 – 1,7 prosentin välillä. Se perustuu YEL-vakuutuksen pohjalta ilmoitettuun työtuloon. Työtulo tarkoittaa yrittäjän omaa arvioita työnsä arvosta, jonka hän aikoo yritykselleen tehdä vakuutusvuoden aikana. Jäsenmaksu vaihtelee…

Lue kirjoitus →

Omaehtoinen yrittäjyys

Yrittäjyyssanavaraston laajetessa myös termien avaamisen tarve kasvaa jatkuvasti. Yksi uusista tulijoista on ”omaehtoinen yrittäjyys” Mitä on omaehtoinen yrittäjyys? Kun yksilö asennoituu omaan elämäänsä siitä käsin, että hän on itse vastuussa omasta elämästä, toiminnasta, oppimisesta ja toimeentulostaan, silloin kyseessä on omaehtoinen yrittäjyys. Omaehtoinen yrittäjyys on yksilön sisäisiä asenteita, uskomuksia ja ajatusrakenteita. Korkean sisäisen yrittäjyyden omaavilla yksilöillä…

Lue kirjoitus →

Sisäinen yrittäjä

”Varokaa sisäistä yrittäjää” – laput ovat yleistyneet monilla työpaikoilla. Se on ymmärrettävää, koska mikään ei ole muutosvastarintaiselle organisaatiolle katastrofaalisempaa kuin sisäinen yrittäjä.Nämä työstään kiinnostuneet, innostuneet ja monta kertaa myös äänekkäät yksilöt ravistelevat säännöllisesti yrityksen rakenteita ja heillä on kaikenlaisia ”kehitysideoita” ja ”aloitteita” mielessään. Kaiken lisäksi he tuovat näitä esiin, eivätkä pelkästään tyydy mutisemaan yksikseen työpöytänsä…

Lue kirjoitus →

Sisäinen yrittäjyys hoitotyössä

Hoitoalan sisäinen yrittäjyys on yrittäjämäistä toimintaa sen hoito-organisaation sisällä missä toimihenkilö kulloinkin toimii. Yrittäjämäinen toiminta nähdään voimavarana, koska yleensä tuon toiminnan peruspyrkimys on tehdä organisaatiosta paremmin asiakkaita palveleva, parempi työpaikka ja kustannustehokkaampi yritys. Ei pelkästään jotain noista, vaan mieluiten kaikkia. Haastateltuani hoitoalan opettajia, heidän mukaansa suhtautuminen yksityiseen sektoriin ja yrittäjyyteen hoitotyössä on hiukan nuivaa. Tämä…

Lue kirjoitus →

Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa?

Ulkoinen yrittäjyys on uusi trenditermi, jolla tarkoitetaan seuraavaa tapahtumaketjua: Yrittäjä perustaa uuden yrityksen Hän aloittaa pyörittämään yritystoimintaansa tuossa kyseisessä yrityksessä. Ulkoisen yrittäjyyden tarkoitus on tehdä selvä pesäero sisäiseen yrittäjyyteen, joka tarkoittaa organisaation sisällä tapahtuvaa yrittäjämäistä toimintaa. Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa päinvastaista, eli jonkun toiminnassa olevan organisaation ulkopuolella tapahtuvaa yrittäjämäistä toimintaa. Toisin sanoen sitä ihan tavallista yrittäjyyttä.…

Lue kirjoitus →

Yrittäjän työttömyysturva

Tässä artikkelissa tutustutaan aiheeseen yrittäjän työttömyysturva. Asia on monia uusia yrittäjiä mietityttävä, varsinkin jos on siirtymässä palkansaajasta yrittäjäksi. Myös lukuisille nykyisille yrittäjille asia on noussut ajankohtaisena pinnalle. Yrittäjän työttömyysturva Yrittäjille on Suomessa oma työttömyyskassa, johon jokainen yrittäjä voi liittyä. Liittyminen on kuitenkin vapaaehtoista. Kassan jäsenyys mahdollistaa sen, että voit yrittäjänä saada työttömäksi joutuessasi ansiosidonnaista päivärahaa.…

Lue kirjoitus →

Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys on käännös englanninkielisesta ”intrapreneurship” – sanasta. Sisäinen yrittäjyys on enemmän jonkun yksilön asenne ja tapa toimia osana isompaa kokonaisuutta. Yleensä tätä yrittäjyyden muotoa esiintyy isoissa korporaatioissa. Sisäinen yrittäjyys on siis henkilön sisäistä psykologiaa ja myös isomman kokonaisuuden sisällä tapahtuvaa yrittäjämäistä toimintaa. Sisäinen yrittäjyys organisaatioissa Yrittäjämäinen toiminta nähdään organisaatioiden voimavarana ja sisäisellä yrittäjyydellä on…

Lue kirjoitus →

Page 1 of 2