Tämä on muistilista sinulle aloittava yrittäjä. Olemme koneenneet asioita, joita jokaisen yrittäjän tulisi huomioida ennen yrittäjäksi ryhtymistä ja yrityksen perustamista. Listalla olevia asioita käsitellään tarkemmin ja syvällisemmin eri kirjoituksissa, joita löydät sivuston arkistoista.

Aloittava Yrittäjä – Muistilista:

1. Liikeidea

Mikä on liikeideasi? Määritä tarkasta kolme kysymystä:

 • Mitä myyt
 • Miten myynti tapahtuu
 • Kenelle myyt

2. Osaaminen

Millaista osaamista ideasi vaatii? Löytyykö sinulta tarvittavia taitoja vai voitko palkata tai ostaa muualta tarvittavan osaamisen? Myös yrityksen johtaminen vaatii oman tieto – ja taitopääoman.

Harkitse seuraavia asioita:

 • Millaista ammattitaitoa sinulta löytyy
 • Millaista työkokemusta sinulla on
 • Millaista yrittäjäkoulutusta sinulla on

3. Kannattavuus

Oletko laskenut alustavasti yrityksesi kannattavuutta? Tiedätkö paljonko tarvitset jatkossa rahaa elämiseen? Kannattuutta laskiessa tulee yrittäjien ottaa huomioon tarkasti myös oma taloustilanteensa.

 • kate
 • kiinteät kulut
 • muuttuvat kulut
 • oma ansio

4. Yhtiömuodot

Mikä olisi sopiva yhtiömuoto sinulle? Oletko yrittäjänä yksin vai porukassa?

Yksin yrittäville vaihtoehdot ovat:

 • Ykstyinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi. Toimit henkilökohtaisella vastuulla yrityksestä.
 • Osakeyhtiö, jossa olet ainoa osakas. Osakepääoma on min. 2500 euroa. Olet vastuussa sijoitetulla pääomalla sekä myös hallitusvastuussa ja mahdollisessa takausvastuussa.

Porukassa yrittäville vaihtoehdot ovat.

 • Avoin yhtiö, jossa tulee olla vähintään 2 vastuunalaista yhtiömiestä. Yhtiömiehillä on yhteinen vastuu.
 • Kommandiittiyhtiö. Tarvitaan vähintään 1 vastuunalainen yhtiömies ja 1 äänetön yhtiömies.
 • Osuuskunta, jos porukassa on vähintään kolme henkilöä.

5. Viranomaisluvat

Tarvitseeko toimialasi lupia viranomaisilta. Tietyillä aloissa on ilmoitusvelvollisuus yritystä ja toimintaa perustettaessa. Toiset toimialat ovat riippuvaisia luvista.

• ilmoitusvelvollisuus
• luvanvaraisuus

6. Rahoitus

Jos katsoit aikaisemman kohdan ja tiedät nyt kuinka paljon alkupääomaa yrityksesi tarvitsee, on aika pohtia mistä rahoitus voisi tulla.

Vaihtoehtoja ovat:

 • Oma investointi yritykseen
 • Pankkien rahoitus tai lainoitus
 • Ulkopuolisten sijoitukset tai lainat
 • Julkinen rahoitus
 • Finveran rahoitus

7. Markkinatilanne ja markkinointi

Mikä on tilanne markkinoilla? Millaista kilpailua kohtaan ja mitkä ovat alan tulevaisuuden näkymät. Entä miten voit tavoittaa tulevat asiakkaasi. Missä voit mainostaa?

 • Millainen kysynty tuotteillesi tai palveluillesi on nyt. Onko odotettavissa nousua tai laskua?
 • Millainen kilpailutilanne toimialalla on nyt? Ketkä ovat tärkeimmät kilpailijasi? Voitko erottautua heistä?
 • Mikä on hintataso alalla? Voitko toimia kannattavasti? Voitko kilpailla hinnalla tai pyytää korkeampaa hintaa kuin muut alalla?
 • Minkälaista mainontaa alalla on nyt? Mistä tavoitat potentiaaliset asiakkaat?

8. Vakuutukset

Yrittäjä huolehtii itse omista vakuutuksistaan niin työpaikalla kuin yksityiselämässäkin. Huolehdi ainakin seuraavista vakuutuksista:

 • Yrittäjän eläkevakuutus, mikä tunnetaan lyhenteestä YEL. Selvitä heti yritystä perustettaessa oma YEL-velvollisuutesi.
 • Tapaturmavakuutus
 • Yrityksen vastuu – ja oikeusturvakuutus, joka suojelee yritystäsi työnaikana sattuvista vahingoista.
 • Omaisuusvakuutukset yrityksen omaisuuden turvaamiseksi
 • Muita vakuutuksia, jotka saattavat riippua toimialastasi

9. Työttömyysturva

Yrittäjien velvollisuus on huolehtia omasta työttömyysturvastaan. Jos olet nyt palkkatyössä ja kuulut palkansaajien työttömyyskassaan, huolehdi että siirryt yrittäjien työttömyyskassaan yhden (1) kuukauden sisällä yrityksen perustamisesta.

10. Verotus

Yrittäjä vastaa itse yrityksen veroasioiden hoidosta.

Aloittavan yrittäjän kannattaa käydä veroneuvojalla aluksi tai hyvän kirjanpitäjän luona kysymässä neuvoa.

Pienen yrityksen perustajan kannattaa huomioida, että arvonlisäveron alaraja on 8500 euroa. Arvonlisäverovelvolliseksi voi ilmoittautua joka tapauksessa, mutta alle 8500 euron liikevaihtoa tehdessä sitä ei tarvitse maksaa.

Veroasioita miettiessä kannattaa tutustua ainakin verotiliin sekä ennakkoveroihin.

11. Starttiraha

Oletko miettinyt starttirahaa? Aloittaville yrittäjille tarjotaan mahdollisuutta saada pientä tukea yrityksen käynnistämiseen. Valitettavasti tämä ei koske sivutoimisia yrittäjiä.

Prosessi alkaa käynnillä starttirahaneuvojan luona. Hänen kanssaan voitte puhua yritysidean soveltuvuudesta ja liiketoimintasuunnitelman laatimisesta. Sen jälkeen alkaa prosessi hakemuksen laatimiseksi.

12. Rekisteröinti

Jos haet starttirahaa, kannattaa yrityksen rekisteröintiä lykätä kunnes hakemusasiat ovat selviä. Ennen rekisteröintiä täytyy myös osakepääoma olla talletettuna, mitä varten tarvitset yritykselle tilin. Tili tulee ilmoittaa joka tapauksessa rekisteröinnin yhteydessä, joten sen hoitaminen kannattaa tehdä ajoissa.

Rekisteröinnin voi hoitaa verkossa, maistraatissa tai verotoimistossa.

• älä rekisteröi yritystä ennen starttirahahakemuksen jättämistä
• osakeyhtiön osakepääoma talletettava ennen rekisteröimistä
• esimerkiksi maistraatissa tai verotoimistossa

13. Kirjanpito

Kirjanpito kannattaa myös selvittää hyvissä ajoin. Se on asia, minkä voi ulkoistaa, ja säästää paljon työaikaa. Hyvä kirjanpitäjä voi olla suureksi avuksi yrityksen talousasioiden hoidossa.

Selvitä myös tarvitsetko yhdenkertaisen vai kahdenkertaisen kirjanpidon.

14. Rahaliikenne

Miten hoidat yrityksesi rahaliikennettä? Tarvitset vähintään oman tilin. Toiminimellä voit käyttää myös yksityistä tiliä, mutta asiat ovat selkeämpiä jos yritykselle perustetaan oma tili.

Miten hoidat sisääntulevan rahaliikenteen? Tarvitsetko maksupäätettä? Maksupäätteiden toimituksessa kestää muutamia viikkoja, joten tilaa se hyvissä ajoin.

Miten hoidat laskutuksen? Onko sinulla valmiit laskutuspohjat tai käytätkö laskutusohjelmaa?

15. Toimitilat

Tarvitseeko yrityksesi toimitilat? Voit myös toimia kotitoimistossa tai kotisi yhteydessä ja saada siitä hyötyä verotuksessa.

Liiketilan sijanti kannattaa valita tarkasti. Toimitilat kannattaa tarkastaa mahdollisten viranomaisvaatimusten varalta hyvissä ajoin, mielellään ennen vuokrausta tai tilan ostamista. Samalla kannattaa miettiä onko ostaminen vai vuokraaminen paras ratkaisu.

Monilla aloilla juuri toimitilan sijainti on ratkaisevat tekijät menestyksen kannalta, käytä siihen aikaa!

16. Henkilöstö

Tarvitsetko henkilöstöä? Onko palkkaaminen tarpeellista heti alussa? Rekrytointiin saat apua TE-toimistoista sekä työvoimatoimistoista.

Yrittäjän tulee huomata ja laskea kaikki kustannuksen, mitä palkkaamisesta tulee yritykselle. Palkan lisäksi palkkauksesta tulee erilaisia sivukuluja.

Varmista myös, että sinulla selkeänä yritystäsi koskevat velvoitteet. Näitä ovat esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuus – ja työterveyshuoltolaki.

Aloittavana yrittäjän kannattaa myös selvittää erilaiset palkkatukimahdollisuudet TE-toimistosta!

17. Sopimukset

Millaisia sopimuksia olet tekemässä? Eri sopimuksia koskevat erilaiset lait ja sitoumukset. Varmista, että olet ajantasalla eri pykälistä ennen kuin sitoudutu. Monet sopimukset vaativat pitkäaikaista sitoumusta erilaisilla sakoilla niitä rikkoessa, joten varmista taloudellinen turvasi.

3 vinkkiä:

1. Varmista, että ymmärrät mihin sitoudut

2. Laadi kaikki sopimukset kirjallisesti.

3. Käytä apuna asiantuntijoita. Saat apua yrittäjärjestöit

Leave A Response

* Denotes Required Field