Omaehtoinen yrittäjyys

Yrittäjyyssanavaraston laajetessa myös termien avaamisen tarve kasvaa jatkuvasti. Yksi uusista tulijoista on ”omaehtoinen yrittäjyys”

Mitä on omaehtoinen yrittäjyys?

Kun yksilö asennoituu omaan elämäänsä siitä käsin, että hän on itse vastuussa omasta elämästä, toiminnasta, oppimisesta ja toimeentulostaan, silloin kyseessä on omaehtoinen yrittäjyys. Omaehtoinen yrittäjyys on yksilön sisäisiä asenteita, uskomuksia ja ajatusrakenteita. Korkean sisäisen yrittäjyyden omaavilla yksilöillä on korkea hallinnan tunne elämässään ja he tietävät mitä haluavat. Jos tavoitteita ei saavuteta, he oppivat virheistään ja yrittävät uudelleen. Omaehtoinen yrittäjyys on proaktiivisuutta ja aktiivista pyrkimystä omia tavoitteita kohti.

Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa sisäiseen yrittäjyyteen, vaikka termit menevät hiukan päällekkäin. Omaehtoinen yrittäjyys ei ole mitenkään riippuvainen ympäristötekijöistä. Se ei tarvitse ympärilleen yritystä tai organisaatiota. Ihminen voi olla omaehtoinen yrittäjä vaikka autiolla saarella.

Omaehtoinen yrittäjä on siis terve, tasapainoinen, vastuuntuntoinen, tavoitehakuinen, proaktiivinen ja onnellinen ihminen. Voidaan puhua myös korkeasta itseohjautuvuudesta, yrittäjäasenteesta tai itsensä johtamisen taidosta. Jokainen ihminen voi kehittää itseään paremmaksi omaehtoiseksi yrittäjäksi ja se on jopa suotavaa.

Leave A Response

* Denotes Required Field