Sisäinen yrittäjyys hoitotyössä

Hoitoalan sisäinen yrittäjyys on yrittäjämäistä toimintaa sen hoito-organisaation sisällä missä toimihenkilö kulloinkin toimii. Yrittäjämäinen toiminta nähdään voimavarana, koska yleensä tuon toiminnan peruspyrkimys on tehdä organisaatiosta paremmin asiakkaita palveleva, parempi työpaikka ja kustannustehokkaampi yritys. Ei pelkästään jotain noista, vaan mieluiten kaikkia.

Haastateltuani hoitoalan opettajia, heidän mukaansa suhtautuminen yksityiseen sektoriin ja yrittäjyyteen hoitotyössä on hiukan nuivaa. Tämä voi johtua siitä, että monta kertaa yrittäminen liitetään liiian vahvasti pelkkään voiton tavoittelemiseen. Toki se on tärkeä osa yrittäjyyttä, koska kannattamaton toiminta… noh ei kannata kovinkaan pitkään.  Parhaan katteen pitkässä juoksussa kuitenkin tekee kohtelemalla asiakkaita mahdollisimman hyvin. Niin, että he valitsevat tulla takaisin myös seuraavalla hoitokerralla.

Tärkein yrittäjyyden muoto hoitoalan julkisella puolella on sisäinen yrittäjyys. Sisäinen yrittäjyys hoitotyössä näkyy jos yksilö suhtautuu työhönsä innostuneesti, sitoutuneesti ja aloitteellisesti. Aivan kuin kyseessä olisi hänen oma yrityksensä ja asiakkaiden palveleminen hyvin näkyisi suoraan omassa palkassa. Sisäisen yrittäjyyden ajatellaan myös johtavan korkeampaan omatoimisuuteen, palveluasenteeseen, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja aloitteellisuuteen.

Sisäistä yrittäjyyttä tarvitaan hoitoalalla enemmän ja enemmän. Koska hoitoala on yhteiskunnallisesti todella merkittävä toimiala, jokaisella työntekijällä on vastuu kehittää toimintaa eteenpäin. ”Olen vain töissä täällä”- asenteeseen ei ole varaa Suomessa, vaan me tarvitsemme hyviä innovaatioita ja ajatustyötä ihan jokaisen osalta. Kannattaa muistaa, että paras asiantuntija ja kehitysideoiden keksijä ei kovinkaan monesti ole se, jolla on isoin titteli tai sillä joka on kovin asiantuntija jollain kapealla sektorilla.

Älä pihtaa kehitysideoitasi. Jos ensimmäinen vastaantulija ei osta ajatusta, kokeile seuraavaa.

Leave A Response

* Denotes Required Field