Sisäinen yrittäjyys

Sisäinen yrittäjyys on käännös englanninkielisesta ”intrapreneurship” – sanasta. Sisäinen yrittäjyys on enemmän jonkun yksilön asenne ja tapa toimia osana isompaa kokonaisuutta. Yleensä tätä yrittäjyyden muotoa esiintyy isoissa korporaatioissa. Sisäinen yrittäjyys on siis henkilön sisäistä psykologiaa ja myös isomman kokonaisuuden sisällä tapahtuvaa yrittäjämäistä toimintaa.

Sisäinen yrittäjyys organisaatioissa

Yrittäjämäinen toiminta nähdään organisaatioiden voimavarana ja sisäisellä yrittäjyydellä on vahva positiivinen kaiku. Jos työntekijällä on korkea sisäinen yrittäjyys, hänen ajatellaan suhtautuvan työhönsä innostuneesti, sitoutuneesti ja aloitteellisesti. Aivan kuin kyseessä olisi hänen oma yrityksensä. Sisäisen yrittäjyyden ajatellaan myös johtavan korkeampaan omatoimisuuteen, palveluasenteeseen, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja aloitteellisuuteen. Sisäinen yrittäjyys on ilmeisesti melkein sama asia työelämässä kuin steroidit kuntosalilla.

Sisäinen yrittäminen on helpompaa jos tajuaa jotain organisaation toiminnasta kokonaistasolla. Jos ei pysty näkemään syy-yhteyksiä eri osastojen toiminnan välillä, on vaikeaa tehdä fiksuja ratkaisuja, jotka parantavat organisaation toimintaa, vaikka halua olisikin. Tämä ongelma yleensä korjaa itsensä pitkällä aikavälillä, koska korkean sisäisen yrittäjyyden omaava henkilö on kiinnostunut organisaatiosta jossa työskentelee ja hakeutuu aktiivisesti erilaisten oppimismahdollisuuksien pariin.

Vaikka tätä yrittäjyyden muotoa rakastetaan yli kaiken, kukaan ei tunnu ymmärtävän yhtä asiaa. Nimittäin sisäinen yrittäjyys saattaa tarkoittaa myös sitä, että työntekijä  ryhtyy aivan jumalattoman vaikeaksi. Hän alkaa huomata tehottomuutta, hyödytöntä tekemistä, paskaa johtamista ja milloin mitäkin. Ja aivan kuten kunnon yrittäjä, hän ryhtyy ratkomaan näitä ongelmia. Hän ottaa kantaa, tekee aloitteita, oikoo mutkia, osoittaa epäkohtia ja niin edelleen. Jos organisaatio on täynnä omaa reviiriään varjelevia keppihyypiöitä, siitä seuraa ongelmia. Parhaassa tapauksessa ”sisäinen yrittäjä” savustetaan keskiajalle juuttuneesta organisaatiosta pihalle ”vaikeana tapauksena”.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sisäinen yrittäjyys on aikuiseksi kasvamista. Ainoa syy miksi se saa erityishuomiota on se, että suurin osa yhteiskuntamme jäsenistä on iäkkäitä pikkulapsia. Aikuisuuteen ja sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu seuraavia ominaisuuksia:

  1. Vastuun ottaminen asioista joihin voi vaikuttaa
  2. Valittamisen lopettaminen asioista joihin ei voi vaikuttaa
  3. Sen seikan ymmärtäminen, että jokainen ihminen elää osana systeemiä (esimerkiksi tiimi) ja vaikuttaa sen toimintaan. Vaikuttaminen voi olla positiivista tai negatiivista. Katso kohta 1.
  4. Kiinnostus omaa oppimista ja kehittymistä kohtaan
  5. Osaa tarvittaessa lykätä omaa tarpeentyydystään, eli kaiken ei ole pakko olla nyt heti ja pelkästään minulle.

Leave A Response

* Denotes Required Field