Yrittäjäeläke

Tämä artikkeli selvittää mikä yrittäjäeläke oikein on. Työntekijöiden eläkejärjestelmä on hyvin yksinkertaisesti hallittava, sillä työnantajat vastaavat eläkemaksuista. Yrittäjän tilanne on toinen, koska usein hänellä ei ole lainkaan työnantajaa. Käydään läpi kuinka yrittäjäeläke toimii.

Yrittäjäeläke

Jokaisen suomalaisen yrittäjän tulee itse vastata omasta eläkkeestään. Yrittäjien eläke määräytyy yrittäjän eläkelain mukaisesti. Se toimii vakuutuksena, mikä kattaa eri elämäntilanteet, kun yrittäjän yritystoiminta loppuu ikääntymisestä tai työkyvyttömyydestä johtuen. Siihen kuuluu myös perhe-eläke.

Yrittäjät ansaitsevat eläkkeensä työllä, pelkkä yrityksen tai yrityksien omistaminen ei riitä. Eläkettä kertyy vain ajalta, jolloin hän on toiminut yrittäjänä. Eläkettä voi kuitekin kerryttää myös palkansaajan roolissa. Tärkeintä on muistaa, että eläke kertyy vain työnteosta.

Jotta yrittäjäeläke karttuisi, pitää yrittäjän työtulon olla vähintään 7303,99 euroa vuodessa. Tämä on vuoden 2013 raja ja se vaihtelee vuosittain. Tällä summalla kertyy kuitenkin vain minimimäärä eläkettä. Jokainen yrittäjä voi omalla työtulonsa määrällä vaikuttaa myös eläkkeensä määrään.

Yrittäjäeläkevakuutus

Yrittäjäeläke on myös lakisääteinen eli jokaisen yrittäjän, kuka täyttää tietyt ehdot, on pakko ottaa se. Eläkevakuutusta kutsutaan myös nimellä YEL. YEL on pakkoo, kun yrittäjä täyttää seuraavat ehdot:

  • Hän ei työskentele työ – tai virkasuhteessa
  • Hän on iältään 16 – 67-vuotias
  • Hän toimii yrittäjänä
  • Hänen toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta
  • Hänen työtulonsa on vähintään 7 303,99 euroa vuodessa(2013).

Mistä yrittäjäeläkevakuutus otetaan

Yrittäjän tulee ottaa YEL-vakuutus ensimmäisen kuuden kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta. Se voidaan ottaa mistä tahansa eläkevakuutusyhtiöstä tai tavallisen vakuutusyhtiön kautta. Käytännössä voit kävellä omaan vakuutusyhtiöösi ja pyytää sitä sieltä. YEL on lakisääteinen ja se on vain yksi vakuutus. Kaiki muut siihen tarjottavat lisäpalvelut ovat vapaaehtoisia. Hinta vakuutukselle on täysin sama joka yhtiössä, sillä se on säädelty.

Leave A Response

* Denotes Required Field