Yrittäjäeläkevakuutus

Tämä artikkeli kertoo mikä yrittäjäeläkevakuutus on, kuinka sen saa ja mitä se maksaa. Käytännössä pakollista tietoa jokaiselle tulevalle sekä nykyiselle yrittäjälle.

Yrittäjäeläkevakuutus

Jokaisen yrittäjän tulee järjestää eläke itselleen. Tämän määrää eläkelaki. Vakuutus täytyy ottaa ensimmäisen kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta eli silloin kun eläkevakuutuslain mukainen toiminta alkaa.

Vakuutusta kutsutaan myös nimellä YEL eli lyhennys nimestä yrittäjän eläkevakuutus. Se on saatavilla jokaisen vakuutusyhtiön kautta, mutta periaatteessa sen tarjoaa vain eläkevakuutusyhtiö. Hinta on kuitenkin sama jokaisessa yhtiössä, riippumatta mitä kautta sen otat. Sama vakuutus koskee myös kaikkea yritystoimintaa, mitä teet eli voit omistaa useita yrityksiä, mutta tarvitset vain yhden YEL-vakuutuksen.

Kenelle yrittäjäeläkevakuutus

YEL-vakuutuksen tarvitsee liikkeen- tai ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevä henkilö, joka omistaa yksin yli 30 prosenttia yrityksen osakkeista tai jolla on yksin yli 30 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Henkilön tulee täyttää myös seuraavat YEL-vakuutuksen ehdot:

 • Yrittäjä työskentelee yrityksessä.
 • Yrittäjä on iältään 18–68 vuotias. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa. 68 – vuotiaalle vakuutus on vapaaehtoinen, mutta voi toimia myös ilman sitä.
 • Yritystoimintaa harjoitetaan vähintään 4 kuukautta.
 • Yrittäjän työtulo ylittää vuosittain vahvistetun työtulon rajan, mikä tänä vuonna (2013) 7 303,99 euroa.
 • Yrittäjän ansiotulo ei kuulu minkään muun eläkelain piiriin eli et voi samaan aikaan maksaa eläkettä palkansaajana sekä yrittäjänä.

YEL-vakuutus

Mitä yrittäjä käytännössä saa eläkevakuutusmaksusta? Sen perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuuseläkettä, osa-aikaeläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja työttömyyseläkettä. Sen kautta tulee myös perhe-eläke.

YEL-vakuutus vaikuttaa myös yrittäjän sosiaaliturvaan

 • Vuonna 2013 sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kuntoutusrahan perusteena on vuoden 2011 keskimääräinen YEL-työtulo, jota on tarkistettu palkkakertoimella. Etuuden maksava Kela saa tiedon työtulon määrästä vakuuttavasta eläkeyhtiöstä verottajan välityksellä. Yrittäjän pyynnöstä päiväraha voidaan myös laskea päivärahakautta edeltävän kuuden kuukauden YEL-työtulon perusteella, jos työtulo vuosituloksi muutettuna on 20 prosenttia suurempi kuin muuten käytettävä vuoden 2011 YEL-työtulo.
 • Yrittäjien vapaaehtoisessa tapaturmavakuutuksessa käytetään maksujen ja korvausten määräytymisperusteena ns. vuosityöansiota, joka määräytyy samoin perustein kuin YEL-vakuutusten työtulo.
 • Yrittäjien työttömyyskassaan liittyminen edellyttää, että työtulo on vähintään 8 520 € / v (2013). Työtulo vaikuttaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan suuruuteen.
 • Työttömyyskassan ja Kelan työttömyyspäivärahojen saamisehtoa (ns. työssäoloehtoa) ei kerry ajalta, jolloin YEL-työtulo on pienempi kuin 8 520 € / v (2013).

Eläkkeen karttuminen

YEL-vakuutuksesta karttuu eläke, minkä määrä tulee tietyn vuosittaisin prosentin mukaisesti. Karttumisprosentti lasketaan iän mukaisesti.

 • 18 – 52 vuotiaille prosentti on 1,5
 • 53 – 62 vuotiaille prosentti on 1,9
 • 63 – 68 vuotiaille prosentti on 4,5

Eläke lasketaan näiden prosenttien mukaisesti jokaisen vuoden keskimääräisestä työtulosta.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu

YEL-vakuutusta maksetaan työtulon mukaan. Työtulo tarkoittaa yrittäjän eläkeyhtiölle ilmoittamaa tulon määrää, minkä tulisi vastata mahdollisimman tarkasti sen työn arvoa, mitä hän aikoo yrityksessää tehdä. Tulo ei siis tarkoita yrityksen oikeaa liikevaihtoa, tulosta tai voittoa. Käytännössä voit itse ilmoittaa ja sopia maksun määrän yhdessä vakuutusyhtiösi kanssa.

YEL-maksu on alle 53 – vuotiaalle yrittäjälle (vuonna 2013) 22,5 prosenttia hänen ilmoittamastaan työtulosta. Yli 53 – vuotiaalle yrittäjälle maksu on 23,85 prosenttia.

Aloittavat yrittäjät saavat tähän myös alennusta. Alennusta saa ensimmäisen neljän vuoden eli 48 kuukauden ajan. Alennuksen määrä on 22 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että uudelle alle 53 – vuotiaalle YEL-maksu on vain 17,55 prosenttia vuonna 2013 ja yli 53 – vuotiaalle vain 18,60 prosenttia

Jos halut tietää maksuista, määristä sekä mahdollisuuksista kikkailla maksujen kanssa hieman enemmän, lue tarkempi artikkeli yrittäjän eläkevakuutusmaksusta: Yrittäjän eläkevakuutusmaksu.

Leave A Response

* Denotes Required Field