Yrittäjän eläkevakuutusmaksu

Yrittäjä järjestää ja vastaa itse omasta eläketurvastaan. Tämä tarkoittaa, että toisin kuin normaalissa palkkatyössä, yrittäjä hoitaa itse eläkemaksun. Eläkemaksu on myös lakisääteinen eli jokaisen yrittäjän tulee ottaa se.

Yrittäjän eläkevakuutusta lyhennetään myös lyhenteellä YEL. YEL-vakuutusmaksu on yhtä suuri jokaisessa eläkevakuutusta tarjoavassa yhtiössä. Sen maksuprosentin määrittelee sosiaali- ja terveysministeriö joka vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voit ottaa eläkevakuutuksen mistä tahansa yhtiöstä eikä mitään hintakilpailutusta tarvitse tehdä. Helpointa on ottaa se nykyisesti vakuutusyhtiöstä.

Huomioitavaa on, että uusi yrittäjä saa myös tuntuvan alennuksen ensimmäisen neljän vuoden ajan vakuutusmaksuun. Alennus on 22 prosenttia, vuonna 2013. Kannattaa myös ottaa huomioon, että iäkkäämmillä yrittäjillä eläkemaksu on korkeampi kuin nuorilla. Yli 53-vuotiaan yrittäjän maksu nousee heti iän täyttämistä seuraavana vuonna, vuoden alusta alkaen.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu määräytyy tietyn prosentin mukaan, mikä taas vaihtelee yrittäjän ilmoittamien työtulojen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit itse päättää minkä työtulon ilmoitat vakuutusyhtiöön ja kuinka paljon eläkevakuutusta maksat. Aloittavalle yrittäjälle tämä tarjotaa pienen kikkailun mahdollisuuden eli voi vähentää omia pakollisia kuluja ilmoittamalla pienen työtulon määrän. Työtulo ei siis tarkoita konkreettista liikevaihtoa, tulosta tai yrityksen voittoprosenttia.

Työtulo ja elävakuutusmaksu

Katsotaan seuraavaksi elävakuutusmaksun määriä, joita yrittäjä joutuu maksamaan. Vuonna 2013 vakuutusmaksun prosentti on 22,5. Eli joudut maksamaan 22,5 % eläkevakuutusmaksua siitä työtulon määrästä, minkä ilmoitat vakuutusyhtiöösi. Tämä prosentti koskee alle 53 vuotiasta yrittäjää. Muista, että aloittava yrittäjä saa tuosta vakuutusmaksun määrästä 22 % alennuksen, ei itse prosentista.

Yli 53-vuotiaalle yrittäjälle vastaava prosentti on 23,85.

Eläkevakuutusmaksun määrät:

Katsotaan mitä vakuutusmaksu konkreettisesti on, jos ilmoittaisit 10000 tai 20000 euron työtulon.

  • Yrittäjän eläkevakuutusmaksu alle 53-vuotiaalle on 10 000 euron työtulon mukaan 2250 € vuodessa.
  • Yrittäjän eläkevakuutusmaksu yli 53-vuotiaalle on 10 000 euron työtulon mukaan 2385 € vuodessa.
  • Yrittäjän eläkevakuutusmaksu alle 53-vuotiaalle on 20 000 euron työtulon mukaan 4 500 € vuodessa.
  • Yrittäjän eläkevakuutusmaksu yli 53-vuotiaalle on 20 000 euron työtulon mukaan 4 770 € vuodessa.

Tässä arvioita saatavasta eläkkeestä. Yrittäjänä olemisen ajaksi on annettu 20, 25 tai 30 vuotta ja työtuloksi on annettu 20000, 30000 ja 40000 euroa.

Yrittäjäaika Työtulo 20 000 € Työtulo 30 000 € Työtulo 40 000 €
Eläke Eläke Eläke
20 v 667 € 1 000 € 1 333 €
25 v 792 € 1 188 € 1 583 €
30 v 917 € 1 375 € 1 833 €

Eläkevakuutus ja verotus

Yrittäjän eläkevakuutus on täysin vähennyskelpoinen. Tätä myös voi hyödyntää osaltaan, jos suunnitelee verotusta millään tavalla. Sama koskee myös yrittäjän puolison eläkevakuutusmaksua.

Kannattaa myös huomata, että YEL-maksu voidaan ulosottaa, vaikka toimintasi loppuisi kesken.

YEL-maksun maksaminen

Yrittäjä voi halutessaan maksaa vakuutusmaksun yhdessä tai useammassa osassa. Vaihtoehdot ovat 1-4 osassa tai 6 tai 12 erässä. Tämä helpottaa kuukausittaisen kassavirran kanssa. Eräkuukausia on myös mahdollista vaihtaa. Maksun eräpäivä on aina kuukauden 20. päivä tai sitä seuraava pankkipäivä.

Maksut ovat tosiaan ulosottokelpoisia ja niistä joutuu myös maksamaan korkoa. Viivästyskorko on 8 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla.

Uuden yrittäjän alennus vakuutusmaksussa

Uusi yrittäjä saa siis 22 prosentin alennuksen elävakuutusmaksuista. Tämä koskee ensimmäistä neljää vuotta eli 48 kuukautta.

Mikäli yritystoimintasi sattuisi loppumaan sen ajanjakson sisällä, voi 48 kuukaudesta jäljelle jääneen aikajakson hyödyntää myöhemmin, mikäli yritystoiminta alkaa uudelleen. Silloin alennusprosentti voi olla 25 prosenttia.

Jousto eläkevakuutusmaksussa

Vakuutusmaksujen kanssa voi myös joustaa tilapäisesti eli huonossa tilanteessa maksua voi hieman pienentää ja hyvässä tilanteessa nostaa. Jouston ei vaikuta pysyvästi YEL-työtuloon vaan se tehdään vain tilapäisesti. Tavoitteena joustolla on auttaa maksujen kanssa tai kerryttää eläkettä normaalia nopeammin. Maksu ei vaikuta esim. sairauspäivärahaan vaan se pohjautuu ilmoitettuun työtuloon.

Korotus voi olla 10 – 100 prosenttia suurempi kuin normaalisti. Alennettu eläkemaksu on 10 – 20 prosenttia pienempi kuin normaalisti.

Leave A Response

* Denotes Required Field