Yrittäjän työttömyysturva

Tässä artikkelissa tutustutaan aiheeseen yrittäjän työttömyysturva. Asia on monia uusia yrittäjiä mietityttävä, varsinkin jos on siirtymässä palkansaajasta yrittäjäksi. Myös lukuisille nykyisille yrittäjille asia on noussut ajankohtaisena pinnalle.

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjille on Suomessa oma työttömyyskassa, johon jokainen yrittäjä voi liittyä. Liittyminen on kuitenkin vapaaehtoista. Kassan jäsenyys mahdollistaa sen, että voit yrittäjänä saada työttömäksi joutuessasi ansiosidonnaista päivärahaa. Muussa tapauksessa joutuisit hakemaan pelkästään Kelasta saatavaa peruspäivärahaa.

Työttömyyskassaan voi liittyä uutena tai nykyisenä yrittäjänä. Palkansaajasta yrittäjäksi siirtynyt voi vaihtaa edellisestä työttömyyskassasta yrittäjän kassaan, jos on kuulunut aikaisemmin kassaan. Silloin siirtyminen kannattaa tehdä kuukauden sisällä toiminna aloittamisesta, sillä se takaa ettei työttömyysturvaan tule katoksia. Sama toimii myös toistepäin eli yrittäjästä palkansaajaksi siirtyvien kannattaa vaihtaa palkansaajien kassaan.

Oikeus yrittäjän ansiopäivärahaan

Yrittäjän tulee olla työttömyyskassan jäsen vähintään 18 kuukautta, jotta hänellä olisi oikeus ansiopäivärahaan. Lisäksi oikeuden saamiseen kuuluu työssäoloehto, mistä kerromme kohta lisää.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvillä on mahdollisuus saada kuuden kuukauden hyvitys, mikä tarkoittaisi että oikeus päivärahaan tulisi jo 12 kuukauden jälkeen.

Yrittäjä, kuka ei kuulu työttömyykassaan, voi hakea Kelan tarjoamaa peruspäivärahaa. Silloinkin sen saamikseksi täytyy yrittäjän täyttää työssäoloehto. Tähän on vielä olemassa varasuunnitelma eli Kela voi myntää työmarkkinatukea, jos et voi saada mitään ylläolevista tuista. Se on kuitenkin täysin tarveharkintainen etu, jota ei saada helposti. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat molemmat saman suuruisia.

Työttömyyskassa voi maksaa yrittäjälle ansiopäivärahaa 500 päivää. Sen jälkeen vaihtoehtona on siirtyä Kelan työmarkkinatuen piiriin. Ennen vuotta 1950 syntyneillä on 500 päivän jälkeen oikeus työttömyyseläkkeeseen. Myöhemmin syntyneet joutuvat siirtymään siis Kelan tukien piiriin.

Yrittäjä voi saada Ansiosidonnaista päivärahaa korkeintaan 65-vuotiaaksi saakka.

Yrittäjän oikeuden ansiopäivärahaan tutkii TE-toimisto eli sitä ei makseta pelkästään yrittäjän oman toiveen mukaan. TE-toimisto tekee työttömyykassalle tai Kelaan sitovan lausunnon, minkä perusteella päiväraha maksetaan. Myönteisen päätöksen saaminen vaatii, että yrittäjä täyttänyt työssäoloehdon sekä on lopettanut yritystoiminnan.

Milloin yrittäjä on työtön

Yrittäjää pidetään työttömänä silloin, kun hän on lopettanut yrityksen pyörittämisen. Tämä voi myös tarkoittaa koko yrityksen tai oman osuuden myymistä. Se voi myös tarkoittaa yritykse purkamista, konkurssia, selvitystilaan joutumista tai avioeron takia.

TE-toimisto tutkii jokaisen yrittäjän tilanteen ja selvittää ovatko työttömyyden edellytykset täyttyneet. Sen pohjalta se laatii lausunnon, mikä on sitova ja koskee sekä työttömyykassaa, että Kelaa.

Mahdollinen lomautus ei tarkoita työttömyyttä, kuten palkansaajalla eli yrittäjä ei voi silloin saada ansiosidonnaista päivärahaa. Yrittäjän perheenjäsen voi kuitenkin saada työttömyysetuuden lomautuksen perusteella, mikäli hänet on vakuutettu muun kuin YEL:n tai MYEL:n (maatalousyrittäjän eläkelai) mukaisesti. Tämän lisäksi yrityksen on täytynyt lomauttaa tai irtisanoa myös muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Kuka voi ottaa työttömyysvakuutuksen

Yrittäjän työttömyysvakuutuksen voi ottaa Suomessa asuva 17 – 68-vuotias yrittäjä, kuka on:

  • Omassa tai perheen yrityksessä työskentelevä YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, jonka YEL-/MYEL-työtulo on vähintään 8 520 euroa vuodessa tai
  • Omassa tai perheen yrityksessä työskentelevä, johtavassa asemassa oleva henkilö (toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen), jonka TyEL -eläkepalkka on vähintään 710 euroa kuukaudessa (8 520 e/vuosi) jos: omistaa itse yrityksestä vähintään 15 % tai omistaa yhdessä perheen kanssa yrityksestä vähintään 30 % tai perhe omistaa vähintään 30 % yrityksestä
  • Työntekijänä omassa tai perheen yrityksessä työskentelevä TyEL-vakuutettu henkilö, jonka eläkepalkka on vähintään 710 euroa kuukaudessa (8 520 e/vuosi) jos: omistaa itse yrityksestä vähintään 50 % tai omistaa yhdessä perheen kanssa yrityksestä vähintään 50 % tai perhe omistaa vähintään 50 % yrityksestä.

Yrittäjän perheenjäseniksi lasketaan hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat lapset, puoliso sekä vanhemmat.

Työssäoloehto

Yrittäjän työttömyysturvan saamiseksi täytyy täyttää työssäoloehto, mikä vaatii vähintään 18 kuukaden yrittäjänä olemisen sekä eläkevakuutuksen maksamisen tänä aikana. Eläkevakuutusta (YEL, MYEL tai TyEL) täytyy maksaa vähintään minimitasolla eli ilmoittamalla työtuloksi 8520 euroa tai enemmän vuodessa. Yrittäjänä olemisen jakson tulee olla kertynyt edellisen 48 kuukauden aikana.

Jälkisuoja

Yrittäjällä sekä palkansaajalla on mahdollisuus jälkisuojaan.

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä jälkisuoja antaa suojan, jos toiminta loppuu ensimmäisen 18 kuukauden aikana. Silloin hän voi saada päivärahaa palkansaajan kassasta.

Sama toimii myös toistepäin. Yrittäjästä palkansaajaksi siirtyvällä on sama suojamahdollisuus. Jos hän jää työttömäksi ensimmäisen 34 viikon aikana, on hänellä mahdollisuus saada päivärahaa yrittäjän työttömyyskassasta.

Yrittäjän vapaaehtoinen lisäturva

Yrittäjä voi ottaa työttömyysturvan lisäksi vapaaehtoista lisäturvaa. Se on kuitenkin jokaisen henkilökohtainen päätös, mitä kannattaap pohtia eri elämäntilanteiden mukaan. Nuoren yksinelävän yrittäjän tilanne voi olla hyvin erilainen kuin perheellisen yrittäjän. Omaa lisäturvaa voi miettiä oman vakuutusyhtiön kanssa.

Mahdolliseen lisäturvaan kuuluu mm. matkavakuutus, sairaskuluvakuutus sekä vapaaehtoinen eläke- ja henkivakuutus.

Leave A Response

* Denotes Required Field